Produkter & affärsområden

• Behovsanalyser

• Kapitalförsäkringar

• Kapitalpensioner

• Trygghetsförsäkringar
vid dödsfall, sjukdom  och olycka

• Sjuk- och olycksfallsförsäkringar
(barn och vuxen)

• Sjukvårdsförsäkringar komma fort till läkare

• Tjänstepensions-försäkringar

• Privata pensionsförsäkringar

• Förmögenhets-planering

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se