Företag

Du som är egenföretagare eller VD har oftast ett sämre försäkringsskydd än en anställd, men genom noggrann pensionsplanering finns goda möjligheter till bra pensionsavtal och pensionspolicy. Det är viktigt att känna till.

Grundskyddet från den allmänna pensionen är oftast väldigt litet och behöver kompletteras. Därför är det viktigt att Du och Din familj och eventuell kompanjon får ett bra försäkringsskydd.

Innan vi ger råd lägger vi ner mycket tid på att lyssna hur Du vill ha det eftersom det är många faktorer som styr.

Vi vill ge Dig en bra lösning.

Eftersom vi har avtal med försäkringsbolagen blir det inte dyrare att teckna försäkring genom Pontus Ekman AB än genom försäkringsbolagen direkt. 

Vi tål att jämföras !

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se