Privat – för dig och dina nära

Vi ger Dig ekonomisk trygghet och frihet vilket är viktigt oavsett om familjen är liten eller stor.

Med en blankett går vi igenom Ditt nuvarande försäkringsskydd, dvs vi gör en nulägesanalys. Där redovisar vi hur Din situation ser ut idag  vid sjukdom, ålderspension och efterlevandeskydd. Där redovisas Dina förmåner som Du har som privatperson eller företagare.

Hur vill Du att Ditt försäkringsskydd skall se ut?

Behovsanalysen ger Dig en bild av hur Ditt försäkringsskydd kan se ut i morgon.

Innan vi ger råd lägger vi ned mycket tid på att lyssna hur Du vill ha det eftersom det är många faktorer som  spelar in. Vi vill ge Dig en bra försäkringslösning.

Eftersom vi har avtal med försäkringsbolagen blir det inte dyrare att teckna försäkring genom Pontus Ekman AB än genom försäkringsbolagen direkt. 

Vi tål att jämföras!

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se