20 Nov 2014 

Pensionen höjs nästa år

Regeringen har fastställt höjningen av pensionen nästa år. En pensionär med inkomstpension får 2013 sin pension höjd med 4,1 procent, i snitt 492 kronor per månad.

Läs mer om höjningen av pensionen>>

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se