20 Nov 2014 

Ny webbsite med inriktning på flytträttsfrågor

I samband med att Livförsäkringsutredningen presenterade sin utredning lanserade Skandia tillsammans med ett antal andra aktörer på marknaden siten www.flyttratten.se. Initiativtagarna till denna site är förutom Skandia bland annat SEB trygg liv, SPP och LF. Syftet med siten är att samla relevant information och debattinlägg om flytträtten och att tillgängliggöra denna på ett enkelt sätt till journalister, opinionsbildare, politiker, m.m.

Läs mer här >>

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se