22 Nov 2014 

Ny Fond hos SPP

JP Morgan Africa - nytillskott i vårt fondutbud Publicerat: 2012.10.04 Från och med vecka 40 finns JP Morgan Africa i vårt ordinarie fondutbud. Fonden tillhör kategorin nya marknader där vi hittar några av världens snabbast växande ekonomier. Den ekonomiska tillväxttakten söder om Sahara har prognostiserats till över fem procent per år under de fem kommande åren. På den afrikanska kontinenten finns dessutom en stor andel av världens naturtillgångar. Befolkningen uppgår till cirka en miljard och ökar kraftigt. Medianålder ligger på 20 år. Sammantaget gör det Afrikafonder intressanta. - Afrika är en spännande marknad med stor tillväxtpotential, men man ska vara medveten om de politiska risker som finns i regionen samt att låg omsättning av bolagen på börserna ökar den så kallade likviditetsrisken. Men för den som kan leva med riskerna och har en lång sparhorisont är fonden ett intressant komplement i tillväxtmarknadsdelen i en global aktieportfölj, säger Helena Jendelid, Chef Fondförsäkring.

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se