22 Nov 2014 

Ny Fond hos Länsförsäkringar Afrika

Den 22 november kompletterar vi vårt utbud av fonder med en ny fond, J.P. Morgan Funds Africa Equity Fund. Den placerar främst i bolag som har sin hemvist eller bedriver större delen av sin verksamhet i ett afrikanskt land. Förvaltaren J.P. Morgans filosofi utgår från investeringsmöjligheterna i Afrika med tanke på framväxt av medelklass, infrastruktur och råvaror. Råvaruindustrins utveckling leder till ökade inkomster och utbyggnad av infrastruktur. Fonden investerar i tre huvudområden: • aktier i utvecklade Afrika där Sydafrika utgör en stor del • aktier i råvarubolag • aktier i bolag på ännu outvecklade aktiemarknader i Afrika, så kallade Frontier Africa Fördelningen mellan dessa delar varierar över tiden. Förvaltaren föredrar bolag med god kvalité, hög tillväxt och en aktieägarorienterad ledning. Förvaltningsteamet, som är baserat i London, reser regelbundet till regionen för att ha löpande kontakt med bolagen. Sonal Tanna är ansvarig förvaltare sedan fondens start. J.P. Morgan Funds Africa Aquity Fund passar kunder med lång placeringshorisont eller som en mindre del i en långsiktig placeringsportfölj för regelbundet sparande. Den lämpar sig också för kunder som vill ha viss del av sitt sparande i en placering med hög risk. FAKTA Placeringsinriktning: Fondens mål är att skapa långsiktig kapitaltillväxt genom att främst investera i afrikanska bolag. Risknivå: Mycket hög. 7 av 7 på fondbranschens riskskala. Förvaltningsavgift: 1,5 procent samt 10 procent av fondens överavkastning mot index i resultatbaserad avgift. Förvaltare: Sonal Tanna, J.P. Morgan. Förvaltaren ingår i J.P Morgans team som ansvarar för placeringar i tillväxtländer i Afrika, Mellanöstern och Östeuropa. Morningstar Rating: 4 av 5

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se