19 Apr 2016 pontusekman.se

Länsförsäkringar startar förvaltning av svenska aktier

Länsförsäkringars fondbolag startar förvaltning av svenska aktier i egen regi. I ett första steg gäller detta förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Länsförsäkringar fondförvaltning är ett av de största fondbolagen i Sverige. Tidigare har Länsförsäkringar enbart arbetat med externa fondförvaltare men det har nu beslutats att förvaltningen av de svenska aktiefonderna ska ske i egen regi. Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning, ser fler anledningar till beslutet: – Under de senaste åren har ägarstyrningsarbetet alltmer integrerats i förvaltningen och på det här sättet blir vi tydligare och mer effektiva i vår ägarstyrning av svenska aktiefonder. Och då våra kunder har en stor del av sitt fondsparande på den svenska aktiemarknaden känns det naturligt att vi lägger tyngdpunkten på det arbetet här. Förändringen kommer även att bidra till högre effektivitet och skapa synergier. Länsförsäkringars fondbolag förvaltar idag drygt 100 miljarder kronor. Av totalt förvaltat kapital i fonderna utgör svenska aktier cirka 33 procent. Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige utgör cirka 42 procent av dessa. – Kundernas sparkapital ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. Så även fortsättningsvis kommer vi att handla upp extern förvaltning till våra fonder som investerar i andra tillgångsslag och utomlands. Men i dag är vi så pass stora inom svenska aktier att vi själva kan rekrytera marknadens bästa förvaltare. Vilket vi nu lyckats med, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson. De ansvariga förvaltarna Peter Norhammar och Petter Löfqvist, som förvaltar fonderna hos Alfred Berg, kommer under hösten 2016 att börja förvalta fonderna hos Länsförsäkringar.I ett första steg gäller detta förvaltningen av Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige. Länsförsäkringar fondförvaltning är ett av de största fondbolagen i Sverige. Tidigare har Länsförsäkringar enbart arbetat med externa fondförvaltare men det har nu beslutats att förvaltningen av de svenska aktiefonderna ska ske i egen regi. Eva Gottfridsdotter-Nilsson, vd för Länsförsäkringar fondförvaltning, ser fler anledningar till beslutet: – Under de senaste åren har ägarstyrningsarbetet alltmer integrerats i förvaltningen och på det här sättet blir vi tydligare och mer effektiva i vår ägarstyrning av svenska aktiefonder. Och då våra kunder har en stor del av sitt fondsparande på den svenska aktiemarknaden känns det naturligt att vi lägger tyngdpunkten på det arbetet här. Förändringen kommer även att bidra till högre effektivitet och skapa synergier. Länsförsäkringars fondbolag förvaltar idag drygt 100 miljarder kronor. Av totalt förvaltat kapital i fonderna utgör svenska aktier cirka 33 procent. Länsförsäkringar Fastighetsfond och Länsförsäkringar Småbolag Sverige utgör cirka 42 procent av dessa. – Kundernas sparkapital ska förvaltas av dem som har de bästa förutsättningarna och den yttersta kompetensen. Så även fortsättningsvis kommer vi att handla upp extern förvaltning till våra fonder som investerar i andra tillgångsslag och utomlands. Men i dag är vi så pass stora inom svenska aktier att vi själva kan rekrytera marknadens bästa förvaltare. Vilket vi nu lyckats med, säger Eva Gottfridsdotter-Nilsson. De ansvariga förvaltarna Peter Norhammar och Petter Löfqvist, som förvaltar fonderna hos Alfred Berg, kommer under hösten 2016 att börja förvalta fonderna hos Länsförsäkringar.

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se