07 Sep 2015 pontusekman.se

Länsförsäkringar höjer återbäringsräntan 

Återbäringsräntan i Nya Trad höjs från 1 juni till 10 procent före skatt och avgifter. De kunder som valt att byta villkor till Nya Trad får därmed bättre värdeutveckling i sitt sparande. - Nya Trad har haft en god avkastning hittills i år och konsolideringsgraden är hög. Det ger oss möjlighet att återigen höja återbäringen. För många kunder som sparar i Gamla Trad är det fördelaktigt att ändra villkor. En kund som byter villkor får nu möjlighet att höja återbäringsräntan från 2 till 10 procent, säger Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv. Hittills har över 60 000 kunder bytt till Nya Trad och det förvaltade kapitalet i Nya Trad inklusive avkastning är nu uppe i cirka 12 miljarder kronor. Återbäringsräntan i Gamla Trad är fortsatt 2 procent. I Gamla Trad begränsar den höga garanterade räntan vårt utrymme att investera i andra tillgångar än obligationer. Det innebär att avkastningsmöjligheterna är begränsade i och med dagens låga marknadsräntor. - I Nya Trad däremot är den garanterade räntan lägre vilket ger oss större möjligheter att anpassa placeringarna efter rådande marknadsförutsättningar och utrymme att investera i tillgångar som över tid förväntas ge hög avkastning, avslutar Jörgen Svensson.

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se