22 Nov 2014 

Höjd återbäringsränta

Skandia höjer sin återbäringsränta till 12 % från 1 september 2014. Räntenivån gäller traditionellt försäkringssparande och är den klart högsta inom branschen.

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se