07 Sep 2015 pontusekman.se

Hälften över taket i sjukförsäkringen

Hälften av alla arbetstagare är beroende av kompletterande försäkringar vid sjukdom när taket i den offentliga sjukförsäkringen inte hängt med i inkomstutvecklingen. Den faktiska ersättningsnivån i den offentliga sjukförsäkringen har minskat när fler har en inkomst över taket på 7,5 prisbasbelopp, visar en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). 1992 hade 14 procent av männen och 2 procent av kvinnorna en inkomst över taket. I dag har uppskattningsvis 50 procent av arbetstagarna en inkomst över taket. Allt fler är därmed beroende av kompletterande försäkring, från arbetsgivaren eller egen tecknad, för att ha ett försäkringsskydd som även täcker inkomster över taket. Den här utvecklingen kan, enligt rapporten, leda till att tilltron och betalningsviljan till det offentliga sjukförsäkringssystemet minskar hos höginkomsttagare. Rapporten konstaterar också att många saknar kompletterande försäkringar och att det blir svårare för individen att överblicka sitt totala försäkringsskydd. – Antingen fortsätter utvecklingen där kollektivavtalade och privata försäkringar tar över allt mer. Eller också höjer politikerna taket i den allmänna sjukförsäkringen. Oavsett vilket behövs debatt om beslutet. Den förändring vi ser nu är resultatet av ett icke-beslut, säger Nadja Grees, forskare och rapportförfattare, till tidningen Arbetet.

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se