22 Nov 2014 

God Riskspridning med länsförsäkringar Trygghetsfond

Av våra egna fonder är Länsförsäkringar Trygghetsfond den mest populära med flest antal sparare och ett förvaltat kapital på 5,4 miljarder kronor. Avkastningen i Länsförsäkringar Trygghetsfond har i år varit 9,2 procent medan kategorisnittet för liknande blandfonder hos Morningstar hittills i år har varit 6,3 procent per den 26 oktober. Fonden investerar långsiktigt i en kombination av flera olika tillgångsslag och förvaltaren placerar i de tillgångsslag som de bedömer vara mest gynnsamma utifrån rådande marknadsklimat. Inom aktiedelen väljer förvaltaren bolag som bedöms ha hög vinsttillväxt i kombination med en attraktiv värdering. Länsförsäkringar Trygghetsfond ger en god riskspridning men kan även med fördel kombineras med andra fonder för att ge en ökad exponering mot ett visst tillgångsslag eller marknad. Ett exempel är Länsförsäkringar Fastighetsfond som kan komplettera portföljen med fastighetsaktier. Fonden har som strategi att placera i olika tillgångsslag snarare än på olika marknader eller olika branscher. I tabellen nedan finns information hur stor andel i fonden som normalt utgörs av de olika tillgångsslagen samt i vilket spann de kan röra sig. Ansvarig förvaltare är Mårten Stampe Christiansen på Danske Capital. Tillgångsslag Spann 27 % Företagskrediter 0-40 % 26 % Räntebärande värdepapper 20-60 % 22 % Svenska aktier 0-60 % 15 % Globala aktier 0-60 % 5 % Tillväxtmarknader 0-20 % 5 % Absolutavkastande strategier 0-10 % Fakta Placeringsinriktning: Fonden är en blandfond som normalt placerar cirka 27 procent i krediter, 26 procent i räntebärande värdepapper, 20 procent i globala aktier inklusive tillväxtmarknader, 22 procent i svenska aktier och 5 procent i absolutavkastande strategier. Risknivå: 4 av 7 Förvaltningsavgift: 1,5 procent 

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se