20 Nov 2014 

Flytta ihop flera fondförsäkringar till en

Från och med 1 december 2012 går det att flytta ihop flera fondförsäkringar till en ny försäkring. Det gäller såväl inom SEB som vid flytt till SEB. Nyheten är bra för kunderna som får färre fasta kostnader, men det kan också finnas fördelar med att behålla flera försäkringar. Ta därför alltid en diskussion med kunden. Fördelar: • endast en fast årsavgift • kapitalet är samlat, vilket gör att kunderna kan få allt kapital utbetalt under samma tidsperiod • enklare att hålla reda på bara ett fondval Nackdelar: • kunden går miste om flexibiliteten i att kunna välja olika tidpunkt och period för utbetalning, något som brukar intressera den som har flera försäkringar med stora värden. • olika förmånstagarförordnanden går endast att ha med flera olika försäkringar Försäkringar i olika försäkringsbolag går att slå ihop, genom att flytta allt kapital till en ny försäkring i SEB. Det gör det attraktivare att flytta till SEB. När försäkringar flyttas ihop sker det alltid till en nytecknad försäkring, där försäkrad och ägare till den nytecknade försäkringen ska vara desamma som i de ihopflyttade försäkringarna. Detta gäller vid såväl flytt inom SEB som från andra försäkringsbolag. Mer information om rutiner och blanketter kommer under november. Försäkringar i kollektivavtalade avtalspensioner kan för närvarande inte flyttas ihop.

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se