07 Sep 2015 pontusekman.se

SEB återinför traditionell försäkring

Efterfrågan på att kunna spara mer diversifierat ökar och nu öppnar SEB återigen traditionell försäkring för nysparande. - Vi vill att du som förmedlare ska kunna erbjuda dina kunder ett heltäckande utbud för pensionssparande hos oss, säger Pontus Bergekrans, investeringschef, Pension & Försäkring. Under senare år har det inte varit möjligt att nyteckna traditionell försäkring inom SEB. Men mot bakgrund av en stor kundefterfrågan, öppnas möjligheten på nytt från och med idag den 8 juni. - Vi ser en ökad efterfrågan på väldiversifierade placeringar och erbjuder nu en traditionell försäkring, för kunder som inte vill vara aktiva med sina placeringar, säger Pontus Bergekrans. Kapitalförsäkring först ut Till en början handlar det om nysparande via kapitalförsäkring, både för privatpersoner och företag. Från och med i höst går det att välja den traditionella försäkringen även för sin tjänstepension. Portfölj med väl avvägd risknivå SEB har en lång och bred erfarenhet av traditionell förvaltning och totalt förvaltas cirka 300 miljarder kronor. Kapitalet placeras i flera olika tillgångsslag och den breda exponeringen möjliggör en långsiktigt god och stabil avkastning till en väl avvägd risknivå. Då inte behovet finns av att säkerställa daglig likviditet har möjligheterna för förvaltningen breddats till att inte längre bara handla om främst obligationer, aktier och fastigheter utan också investeringar inom Private Equity, infrastruktur, hedgefonder med mera. Förvaltningen präglas också av höga ambitioner när det gäller hållbarhet. Förutom att principer för ansvarsfulla investeringar efterföljs använder sig förvaltningen av påverkansinvesteringar, det vill säga investeringar som har en positiv miljö- eller social effekt. Det handlar bland annat om investeringar i SEB:s gröna obligationer och i två fonder för mikrofinansiering som SEB har satt upp. Transparens och rättvisa Traditionell förvaltning i SEB bedrivs i ett vinstutdelande bolag enligt icke vinstutdelande principer avseende kapitalavkastning och försäkringsrisker, vilket i det avseendet liknar verksamhet som bedrivs enligt ömsesidiga principer. Framgångsrik kapitalförvaltning har lett till att ett överskott bildats, vilket inför nyöppnandet fördelas ut som en engångsutbetalning till de befintliga kunderna - allt för att säkerställa transparens och rättvisa mellan gamla och nya kunder.

© 2014 Pontus Ekman AB
Adress: Virvelvindsvägen 4B, 222 27 Lund 
Telefon: 046-14 25 80 | Telefax: 046-13 25 85 
E-post: pontus@pontusekman.se